Диалог на тъмно, България на EMPATHEAST 2015!

Диалог на тъмно” е успешен иновативен модел за социално предприемачество основан от д-р Андреас Хайнеке в Германия. Форматът беше представен на EMPATHEAST 2014 от незрящата българка Даниела Димитрова, която е водещ обучител в организацията. Една година по-късно Даниела прави първи крачки в създаването на франчайз на социалното предприятие в България заедно с екип от 6 незрящи, които са преминали специално обучение за фасилитатори и работа със зрящи в пълна тъмнина.

Новооснованият Диалог на тъмно в България ще бъде представен на форума с лекция на организаторите от българска страна и няколко ДИАЛОГА, засягащи различни наболели теми в обществения ни живот, за които ще ви споделим съвсем скоро! Ако искате да се включите в "тъмните" дискусии, следете отварянето на регистрациите за EMPATHEAST 2015 в началото на ноември.

Досега екипът на Диалог на тъмно, България е участвал в организацията и провеждането на няколко тиймбилдинга и събития в пълна тъмнина, които включват “Винена дегустация в тъмното”, “Концерт в тъмното” с участието на незрящият ромски музикант и джазмен Нено Илиев (Romaneno Project) и “Поезия в тъмното” с участието на млади български поети. Насърчени от успеха, новите възприятия и емпатията, които тъмнината стимулира екипът “Диалог на тъмно” се развива и планира провеждането на регулярни събития в напълно затъмнени помещения. В такава среда ролите се разменят и повечето участници „загубват” едно от основните си сетива – зрението и по този начин стават по-чувствителни към другите, повишава се доверието и намирането на общи допирни точки между участниците. Приложението на тъмнината в различни контексти, локации и аудитории отключва скрития ни потенциал за сътрудничество, чувствителност към другите и творчество.