Център-Периферия

Център - Периферия е интерактивен панел, чиято цел е да обърне представите за Център и Периферия, с които борави mainstream културата ни и които са причина за затварянето и изолирането на огромни групи хора в съвременния ни свят и в България.

Панелът ще представи, срещне и провокира диалог между хора, инициативи и организации, които търсят начин да "олюдят" обезлюдени територии в страната. Всички те живеят, работят, са предприемачи, творят  или създават културни и образователни инициативи в малки населени места, на които често се гледа като безнадеждни, обезлюдени, безперспективни.

Център - Периферия ще търси отговор на въпроса как можем да обединим сили и променим настоящата ситуация, но преди това ще разгледаме причините и ще обобщим възможните решения. Надяваме се панелът да провокира нови решения и да насърчи кооперирането между различни части на страната с подобни проблеми.

В рамките на панела ще бъдат представени и конкретни идеи и инициативи от сферата на образованието, икономиката, културата и медиите, които целят нов поглед върху малките населени места.

11 НОЕМВРИ, 14 часа, Младежки дом Враца

Регистрация -> тук!